Algemene voorwaarden

Het huidig reglement is van toepassing voor geschillen waarbij partijen in bindende stukken een bemiddeling, mediatie en/of een arbitrage voorzien hebben en hiervoor verwijzen naar het reglement van arbitrage (Standard Dispute Rules/SDR®). Het secretariaat van de arbitragecommissie of -kamer (verder genoemd de 'arbitragecommissie') organiseert de procedures. Partijen die geen arbitragebeding hebben voorzien kunnen, na het ontstaan van een geschil, hiervoor een gewone overeenkomst afsluiten. De partijen mogen, voor niet betwiste vorderingen, zich ook richten tot de rechtbank. Dit betekent niet dat ze van arbitrage afzien. Indien dan verzet of betwisting ontstaat zal het geschil enkel via arbitrage beslecht worden. Compleet document op aanvraag +32 3 2929153 of shop@verlichting.net

ecompta.gif
Copyright © 2020 Verlichting.NET - Eclairage.org


Uw ICT Partner Logo
Onderhoud, Hosting en Design door Uw ICT Partner